Hjaltesvej er et et helhedsorienteret botilbud, der varetager mange forskellige omsorgsmæssige og plejemæssige opgaver.

Det pædagogisk tilbud tager udgangspunkt i, at den enkelte beboer uanset handicap tilgodeses og den pædagogiske støtte tilrettelægges under hensyntagen til beboerens individuelle behov for støtte. 

Individuelle hensyn fordrer blandt anden, at personalet forstår den enkelte beboers kommunikative udtryk, såvel verbalt, som nonverbalt.

I 5B vægter vi, at dagligdagen føles tryg og hjemlig for hver enkelt beboer. Dette ved at dagligdagen er struktureret og genkendelig, samtidig med vi tager hensyn til den enkelte beboers behov, ressourcer og kompetencer.

Beboerne har mulighed for at deltage i lettere rengøring af egne lejligheder og fælles arealer, samt deltage i tilberedning af mad. Derudover er der mulighed for at deltage i forskellige sociale aktiviteter med personalet.

Det pædagogiske arbejde tager afsæt i den enkelte beboeres kompetencer. Vi tilbyder støtte til personlig pleje og omsorg, således beboeren videreudvikler eller bibeholder færdigheder. Derudover støtter vi udvikling og vedligeholdelse af sociale relationer.

Serviceydelser:

  • Ledsagelse til indkøb, fritidsaktiviteter, fester og familiebesøg
  • Ledsagelse til læge, tandlæge, frisør o.s.v.
  • Bestilling og tilberedning af sunde madvarer fra købmand og slagter
  • Støtte til hensigtsmæssig ernæring
  • Vi tilbyder småture og udflugter
  • Hjemmedage ud fra et pædagogisk skøn

Publiceret 11-11-2015