Hjaltesvej 3B er et helheds orienteret botilbud, der varetager mange forskellige omsorgsmæssige og plejemæssige opgaver.

Det pædagogiske tilbud tager udgangspunkt i, at alle uanset handicap tilgodeses bedst muligt ved individuelle hensyn. Det individuelle hensyn fordrer blandt andet, at personalet forstår hver enkelt beboers kommunikative udtryk, såvel verbalt som nonverbalt.

Det vægtes at dagligdagen er tryg og overskuelig for den enkelte, blandt andet gennem struktur og genkendelighed. 

Det er muligt for den enkelte at deltage i daglige gøremål, herunder rengøring af lejlighed samt hjælp omkring måltiderne. Dette med pædagogisk støtte, som tager afsæt i den enkeltes ressourcer og kompetencer.

Støtte til at skabe og vedligeholde sociale relationer vægtes højt. Det er muligt at deltage i sociale aktiviteter, og der afholdes arrangementer på tværs af de forskellige boenheder flere gange årligt.

Personlig pleje og omsorg:
* Personlig hygiejne
* Omsorgsmæssige opgaver (tage hånd om den enkeltes velbefindende)
* Støtte til hensigtsmæssig ernæring

Serviceydelser:
* Transport til og fra arbejde
* Ledsagelse ved fester, fritidsaktiviteter, indkøb, familiebesøg
* Ledsagelse til læge, tandlæge o.lign.
* Bestilling og tilbedning af mad fra købmand og slagter
* Vi tager på småture og heldagsudflugter

Publiceret 11-11-2015