Hjaltesvej 3A er et helheds orienteret botilbud, der omfatter mange forskellige omsorgsmæssige og pædagogiske opgaver. Det pædagogiske tilbud tager udgangspunkt i, at alle uanset handicap tilgodeses bedst muligt ved individuelle hensyn. Det individuelle fordrer blandt andet, at personalet forstår hver enkelt beboers kommunikative udtryk verbalt som nonverbalt.

Der er brug for struktur og genkendelighed i hverdagen. Derfor forsøger vi at ensrette den pædagogiske tilgang til de forskellige opgaver omkring den enkelte beboer.

Under hensynstagen til den enkelte beboers ressourcer og kompetencer, deltager de i den daglige husholdning, hvor den enkelte beboer har en ugentlig maddag. Den enkelte beboer får pædagogisk støtte og hjælp til oprydning og rengøring af egen lejlighed i et omfang, der ligeledes tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og kompetencer.

Vedrørende personlig pleje og omsorg, tilbyder vi både verbal støtte samt praktisk hjælp under hensynstagen til, at beboeren bibeholder/udvikler færdigheder, som gør dem selv hjulpne i videst muligt omfang:

* Støtte til personlig hygiejne
* Omsorgsmæssige opgaver (tage hånd om den enkeltes velbefindende)
* Støtte til hensigtsmæssig ernæring
* Støtte til at skabe og vedligeholde sociale relationer

Serviceydelser:
* Ledsagelse til fester, fritidsaktiviteter, indkøb og familiebesøg
* Ledsagelse til læge, tandlæge og lignende.
* Bestilling og tilberedning af madvarer fra købmand og slagter
* Vi tager på småture og heldagsture
* Vi tilbyder ferie med personale hvert andet år
* Vi tilbyder individuelle støttedage ud fra et pædagogisk skøn.

Publiceret 11-11-2015