Frejasvej er et helhedsorienteret botilbud, der omfatter mange forskellige omsorgsmæssige og pædagogiske opgaver. Det pædagogiske tilbud tager udgangspunkt i, at alle uanset handicap tilgodeses bedst muligt ved individuelle hensyn. Det individuelle fordrer bl.a., at personalet forstår hver enkelt beboers kommunikative udtryk, verbalt som nonverbalt.

Der er brug for meget struktur og genkendelilghed i hverdagen. Derfor forsøger vi at ensrette den pædagogiske tilgang til de forskellige opgaver omkring den enkelte beboer.

Under hensynstagen til den enkelte beboers ressourcer og kompetencer deltager de i den daglige husholdning.

Vedrørende personlig pleje og omsorg tilbyder vi under hensynstagen til, at beboeren bibegolder/udvikler færdigheder, som hør dem selvhjulpne i videst muligt omfang:

* Støtte til personlig hygiejne
* Omsorgsmæssige opgaver(tage hånd om den enkeltes velbefindende)
* Støtte til hensigtsmæssig ernæring
* Støtte til at skabe og vedligeholde sociale relationer

Serviceydelser:
* Transport til og fra dagtilbud, når beboeren ikke selv kan tage bus
* Ledsagelse til fester, fritidsaktiviteter, indkøb og familiebesøg
* Ledsagelse til læge, tandlæge o.lign.
* Bestilling og tilberedning af madvarer fra købmand og slagter
* Vi tager på småture og heldagsture
* Vi giver individuelle ferietilbud ud fra den enkeltes forudsætninger
* Vi tilbyder hjemmedage udfra et pædagogisk skøn

Publiceret 11-11-2015