Spring navigation over

19-10-2016

Der er igangsat en proces i Socialafdelingen, der skal understøtte Socialplanen for 2015-2018 og udvikle Den Habiliterende Organisation.

I uge 41 har der været afholdt møder med MED-udvalg og personalegrupperne, og udviklingsprocessen er i gang med forslag til ny organisering på handicapområdet i Socialafdelingen.

 

 

Der er udarbejdet et notat, hvor de forskellige bevæggrunde bag processen er beskrevet yderligere.

Du kan læse notatet her.