Med udgangspunkt i vores værdigrundlag, forsøger vi at skabe et godt samarbejde med vores borgere og pårørende.

I forhold til vores borgere forsøger vi at skabe en tryg og genkendelig hverdag, med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og behov. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og har fokus på borgeren med- og selvbestemmelse. 

Vores samarbejde med pårørende er baseret på åbenhed og dialog. Vi holder samarbejdsmøder, pårørendeudflugter og sender nyhedsbreve. Vi er i løbende kontakt med de pårørende, hvis der sker vigtige ændringer i borgerens liv, såvel fysisk, psykisk som socialt.

 

Publiceret 11-11-2015