Bostedet er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Midt, som kommer på såvel anmeldte som uanmeldte besøg.

 

 

Publiceret 11-11-2015