Bostedet Hjaltesvej er etableret efter almen boligbyggeloven. Beboerne tilbydes hjælp og støtte efter § 85 i Lov om social service. Hver beboer udredes efter VUM-metoden, hvor der efterfølgende udarbejdes en handleplan jf. servicelovens § 141. Der afholdes statusmøde mindst hvert andet år.

Bostedet er underlagt reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne. Eventuelle magtanvendelser indberettes til socialafdelingen i Skive Kommune.

Alle ansatte ved bostedet underskriver en tavshedserklæring.

 

 

 

 

Publiceret 11-11-2015